ดันห้องน้ำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

หอการค้าจับมือททท. ดันโครงการ “ห้องสุขสโมสร” สร้างห้องน้ำมาตรฐานตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ธพว.ให้กู้ 2 ล้าน ดอก 3% หวังสร้างรายได้ชุมชนนายกลินท์  สารสิน  ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังลงนามโครงการ “ห้องสุขสโมสร”ว่า ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นที่ต้องการห้องน้ำสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน

เพื่อจะได้จัดส่งแบบก่อสร้างห้องน้ำ ซึ่งเป็นการออกแบบที่ได้มาตรฐาน  แข็งแรง มีรูปแบบเป็นสากล  สามารถรองรับบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้ใช้ประโยชน์ได้ “ห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวในโครงการห้องสุขสโมสรนั้นจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างหอการค้าไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), เอสซีจี, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นต้น โดยชุมชนใดที่สนใจก็มีการประสานงานไปยังธพว.ดำเนินการขอสินเชื่อดอกเบี้ย 3% สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ส่วนแบบห้องน้ำนั้นเอสซีจีจะออกแบบให้ฟรี ซึ่งต่อไปชุมชนสามารถมีรายได้เพิ่มจากการเก็บค่าเข้าห้องน้ำจากนักท่องเที่ยวได้” ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้กำหนดการทำห้องนำในโครงการห้องสุขสโมสรในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 85 แห่งภายในปีนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 85 ปีของหอการค้าไทยด้วย และจากนั้นก็จะทยอยดำเนินการทั่วไปทั่วประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

 

Edit