เกิดความเสมอภาคทางสังคมร่วมกับรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารได้รับการอนุมัติในหลักการร่างกฎหมายจัดตั้งสภาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล สภาจะอยู่ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคม บทบาทของตน ได้แก่ การพึ่งพิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางสังคมร่วมกับรัฐบาลในการสร้างสังคมดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ

สมาชิกสภาจะรวมผู้แทนจาก บริษัท ในภาคธุรกิจดิจิทัลรวมทั้งจาก บริษัท ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและบุคคลที่มีเกียรติในภาคดิจิทัล เฟดมีสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ นักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐและส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก แม้ว่าความกังวลดังกล่าวการพัฒนาตลาดในประเทศของไทยเป็นสิ่งที่นักลงทุนมองว่าเป็นปัจจัยบวก

Edit