เมืองหินของมาเตราอิตาลี

เดินไปตามถนนในเมืองใหญ่อันดับสองของบัลแกเรียตั้งแต่อัฒจันทร์โรมันไปจนถึงอาคารที่มีสีสัน Plovdiv เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบัลแกเรียกำลังเตรียมพร้อมที่จะเชื่อมโยงสถานะกับวงจรแบ่งเมืองในยุโรปในฐานะหนึ่งในสองเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2019 อีกเมืองหนึ่งคือเมืองหินของมาเตราอิตาลี เป็นที่รู้จักเพราะซากปรักหักพังของโรมัน

Plovdiv เป็นดินแดนแห่งกรีกและออตโตมานที่ย่ำเท้าเพียงครั้งเดียว ทำเลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก – ตะวันตกทำให้มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมผสมผสานกันโดยมีการจัดแสดงในสถานที่ต่างๆเช่นมัสยิด Dzhumaya อายุ 600 ปีและ Chifte Banya ยุคออตโตมันซึ่งเป็นโรงอาบน้ำสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะสมัยใหม่

Edit