“เสี่ยเปี๋ยง”อ่วมปปง.อายัดทรัพย์เพิ่ม 53รายการ58ล.

ปปง.อายัดทรัพย์ “เสี่ยเปี๋ยง”ผู้ต้องหาเกี่ยวกับการทุจริตโครงการจำนำข้าวและการระบายข้าวรัฐต่อรัฐ เพิ่มอีก 53 รายการ มูลค่า 58 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ปปง.ได้มีการเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.81/2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง อดีตนักธุรกิจค้าข้าวชื่อดัง ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด โดย ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 53 รายการ วงเงิน 58,093,025 บาท พร้อมดอกผล  เนื่องจากการตรวจรายการธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงนายอภิชาติ และพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 53 รายการ ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  โดยการตรวจสอบมีหลักฐานน่าเชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าว ได้มาภายหลังการกระทำความผิดตามมาตรา 3 (5) และ (18) ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ที่มีสิทธิ์ถือครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมในการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองได้ หากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน อาจทำให้ปปง.ไม่สามารถติดตามทรัพย์ดังกล่าวกลับคืนมาได้ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว 53 รายการ

สำหรับผู้ที่ถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สิน ต้องการขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องต่อเลขาธิการปปง.พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ปปง.ได้อายัดทรัพย์สินในคดีดังกล่าวมาแล้วรวม 8 ครั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Edit